http://www.consorcidelestany.org/index.php?documents-digitals-9

Documents digitals

Des d'aquí us podeu baixar els documents digitals, en format pdf, del Projecte Estany del programa Life + Natura (LIFE08 NAT/E/000078).

Formularis del projecte Estany LIFE+ Natura

Estudi de viabilitat del projecte LIFE (en castellà)

Informes tècnics de seguiment del Projecte ESTANY per la UE

Inception_report_LIFE08NATE000078.pdf

Informe amb el seguiment de les actuacions realitzades pel Projecte Estany des de l'1 de gener de 2010 al 30 de setembre de 2010 (en castellà).
pdf, 559.9K, 01/12/15, 294 downloads

20120625_Midterm_report.pdf

Informe amb el seguiment de les actuacions realitzades pel Projecte Estany des de l'1 de gener de 2010 al 31 de març de 2012 (en castellà).
pdf, 1.3M, 01/12/15, 245 downloads

Protocols tècnics del projecte Estany (Accions A)

Informes d'actuacions i seguiments científics

Activitats de sensibilització i divulgació

Publicacions