http://www.consorcidelestany.org/index.php?finanAament-1

Finançament

La candidatura ha estat presentada per a un període de 48 mesos repartits en 4 anys (2010-2013) amb un pressupost total de 1.020.352 Euros.

El finançament es realitza entre:
grafic finançament.png

Comunitat Europea: 510.176€ (50,0%).
Dept. de Medi Ambient i Habitatge - Generalitat de Catalunya: 240.000€ (23,52%).
Consorci de l’Estany: 122.967€ (12,05%).
Diputació de Girona: 60.000€ (5,88%).
Ajuntament de Banyoles: 47.209€ (4,63%).
Agència Catalana de l’Aigua: 24.000€ (2,35%).
Ajuntament de Porqueres: 12.000€ (1,18%).
Aigües de Banyoles: 4.000€ (0,39%).