http://www.consorcidelestany.org/index.php?projecte_life_que_es

Què és LIFE?

És un instrument de suport a la política comunitària en matèria de medi ambient

Orientat al cofinançament d’accions dirigides a la conservació i restauració de la natura

S’emmarca a l’execució d’accions de manteniment i recuperació d’hàbitats i espècies de la flora i la fauna d’interès comunitari

S’aplica a llocs de la Comunitat Europea amb importància internacional

Per a més informació visiteu la pàgina oficial del LIFE de la Comisió Europea.