http://www.consorcidelestany.org/index.php?projecte_life_situacio

Situació de la zona

El Projecte LIFE Natura de Restauració dels ambients aquàtics de Porqueres i de Banyoles es situa a l'extrem nord-oriental de la Península Ibèrica, al nord-est del Principat de Catalunya. En concret, s'executa a la província de Girona, en terrenys que formen part de la Zona Lacustre de l'Estany de Banyoles.

mapes_situacio.png

Veieu la situació al Google Maps