http://www.consorcidelestany.org/index.php?qua-as-life-2

Què és LIFE+?

És un instrument que finança mesures que contribueixen al desenvolupament de la política comunitària en matèria de medi ambient

L'objectiu consisteix en contribuir a l'aplicació de la “Directiva Relativa a la Conservació dels Hàbitats Naturals” i de la “Directiva Comunitària sobre Conservació de les Aus Silvestres” i, en particular, de la Xarxa Natura 2000

S’emmarca a l’execució d’accions de manteniment i recuperació d’hàbitats i espècies de la flora i la fauna d’interès comunitari

S’aplica a llocs d’importància comunitària (espais de la Xarxa Natura 2000), concretament les ZEC (Zones d’especial conservació) i les ZEPA (Zones d’especial protecció per a les aus) dels estats membres de la Unió Europea

Existeixen tres tipus de projectes LIFE +, els LIFE + Natura-Biodiversitat dedicats a conservar, restaurar y facilitar el funcionament dels sistemes naturals, els hàbitats naturals, la flora i la fauna silvestre; els LIFE + Política i governança dedicats a diferents aspectes com el canvi climàtic, l’aigua, l’aigua, el sòl, el soroll, el mediambient i la salut, els recursos naturals i els residus, els productes químics, etc.; i el LIFE + d’informació i comunicació per sensibilitzar sobre temes de medi ambient

Per a més informació visiteu la pàgina oficial del LIFE de la Comisió Europea.