http://www.consorcidelestany.org/index.php?resum-de-les-activitats-del-dia-mundial-de-les-zones-humides-2015

Notícies

Resum De les activitats del Dia Mundial de les Zones Humides 2015

17-02-2015:CPM -

Una vintena de persones van participar en les activitats programades en motiu del Dia Mundial de les Zones Humides celebrades durant els dies 6 i 7 de febrer de 2015. 

Aquesta diada commemora la signatura del Conveni Ramsar per a la protecció d’aquests ecosistemes signat el 2 de febrer de 1971. Ramsar és el primer tractat modern, de caràcter intergovernamental, sobre conservació i ús sostenible dels recursos naturals. El Dia Mundial de les zones humides té com a objectiu divulgar el valor d’aquests tipus d’espais naturals, uns dels més productius i rics de la Terra i, a la vegada, dels més fràgils i amenaçats. L’Estany de Banyoles està designat com a Zona Humida d’Importància Internacional des del 18 de desembre de 2002.

Amb aquest pretext, i des de fa uns anys, s’organitzen activitats per tal de promoure el coneixement i estudi del patrimoni natural i cultural de les zones humides, així com divulgar-ne els seus valors i fer ressò de la importància de la seva protecció i conservació.

El format de les activitats està consolidat des de fa uns anys amb una jornada de xerrades i una visita guiada. Com cada any es va destinar un espai a la presentació de treballs de recerca naturalista realitzats per estudiants. El treball presentat va ser el “Projecte Òliva” a càrrec de Pau Pagès Jaén ha dins el Grau en Biologia a la Udg. Tot seguit es van presentar els projectes que duu a terme Limnos aquest 2015 i tres xerrades relacionades amb el projecte LIFE Potamo Fauna. En concret:

Una quinzena de persones van assistir a les presentacions al Museu Darder.

El dissabte al matí, i lligant amb les presentacions del dia abans, es va organitzar una visita comentada al Centre de Reproducció del Cranc de Riu Autòcton d’Olot. Aquest centre estàdedicat a la cria en captivitat d’aquesta espècie amenaçada, i forma part del projecte LIFE Potamo Fauna. Quatre persones van assistir a la visita.

E4_20150207_Visita_Cranc_Olot_DMZH_Lim-CES_w3.JPG
E4_20150207_Visita_Cranc_Olot_DMZH_Lim-CES_w4.JPG