http://www.consorcidelestany.org/index.php?situaciA-de-la-zona-1

Situació de la zona

El Projecte LIFE+ Natura de Millora dels Hàbitats i Espècies de la Xarxa Natura 2000 de Banyoles: Un projecte demostratiu es situa a l'extrem nord-oriental de la Península Ibèrica, al nord-est del Principat de Catalunya. En concret, s'executa a la província de Girona, en terrenys que formen part de la zona lacustre de l'estany de Banyoles.

situacio_mapa web_cat.jpg

Veieu la situació al Google Maps