http://www.consorcidelestany.org/index.php?telenoticies-diverses-televisions-11

Telenotícies comarques de Televisió de Catalunya

Telenoticies comarques 19/12/2013

Telenotícies comarques. 19/12/2013 Duració: del minut 00:00 a 1:40

Recuperació de la náyades a l'Estany de Banyoles. Consegueixen criar náyades a l'Estany de Banyoles y alliberar desenes d'individus de 2,5 anys en el marc d'un projecte finançat per la Unió Europea. 

naiades.jpg

naiades.jpg

[INFOHTML] {INFOHTML} [/INFOHTML]

Telenoticies comarques 16/02/2011

Telenotícies comarques. 16/02/2011 Duració: del minut 2:13 a 3:08

Inauguració del laboratori de cría de nàiades i presentació de les instal·lacions per a la recuperació d'aquesta espècie a l'Estany.

Comarques_16022011.jpg

Comarques_16022011.jpg

[INFOHTML] {INFOHTML} [/INFOHTML]

Telenotícies comarques 21/10/2010

Telenotícies comarques. 21/10/2010 Duració: del minut 2:33 a 4:26

Inici de les campanyes de captura i control d'espècies de peixos exòtics invasors a l'Estany de Banyoles.

Telenotícies_comarques_21102010.jpg

Telenotícies_comarques_21102010.jpg

[INFOHTML] {INFOHTML} [/INFOHTML]

Telenotícies comarques 21/10/2010

Telenotícies comarques. 10/04/12 Duració: del minut 2:43 a 4:30

Inici de les campanyes de repoblació de l'Estany amb tortugues d'Estany.

Antena3_Tortugues.jpg

Antena3_Tortugues.jpg

[INFOHTML] {INFOHTML} [/INFOHTML]